Právní náležitosti

Právní náležitosti

Nákup nemovitosti prochází podobným procesem jako u nás v Čechách, ale před podpisem kupní smlouvy je třeba prověřit některé zásadní informace. Proto doporučujeme využít služby místní právní kanceláře. Jedná se např. o prověření bezdlužnosti prodávajícího, legálnost nemovitosti ( stavby jako takové ), vlastnictví, případné zástavy apod.

Postup při nákupu nemovitosti

Daně a poplatky

Daně, notářské poplatky a registrace nejsou zahrnuty v prodejní ceně.

Na co nezapomenout

Doporučujeme sjednat si pojištění zakoupené nemovitosti na běžná rizika, jako je vyplavení vodou, požár nebo krádež.